Venstralliansen

Venstrealliansen er en sosialistisk og feministisk studentforening som kjemper for en likestilt, grønn og rettferdig studiehverdag. Venstrealliansen er representert i Studentparlamentet på UiO og i Velferdstinget. Vi arrangerer fester, debatter og aksjoner og samler Oslostudenter med hjerte på venstresida.

 

 

Reklamer